Trang bị Băng Trượng Vĩnh Cửu

Giá:3,200 vàng

80 Sức mạnh Phép thuật
250 Máu
600 Năng lượng
20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Bão Tuyết: Gây (100+30% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch đi 65% trong 1.5 giây. Kẻ địch ở tâm vùng tác dụng sẽ bị Trói Chân (hồi lại sau 30 giây).


Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 15 Sức mạnh Phép thuật.