Trang bị Găng Tay Băng Hỏa

Giá:2,800 vàng

350 Máu
25 Giáp
25 Kháng Phép
20 Điểm hồi Kỹ năng

  • Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây (12 - 30 (dựa trên cấp độ) + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 25% lên lính và 150% lên quái) trong 3 giây.
  • Tuyết Giá: Đòn đánh tạo ra một vùng băng trong 1.5 giây (hồi lại sau 4 giây, 6 giây đối với tướng đánh xa). Kẻ địch đi qua vùng này sẽ bị Làm Chậm đi 25% với tướng cận chiến và 12.5% đối với tướng đánh xa (tăng lên dựa trên Máu tối đa).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 100 Máu và 6% Kích cỡ.