Trang bị Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Giá:2,800 vàng

350 Máu
25 Giáp
25 Kháng Phép
20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Truy Lùng: Nhận 40% Tốc độ Di chuyển khi hướng về phía kẻ địch hoặc trụ địch trong 4 giây. Khi tới gần kẻ địch (hoặc sau 4 giây) giải phóng một đợt sóng năng lượng, Làm Chậm các tướng ở gần đi 50% trong 1.5 giây (hồi lại sau 90 giây).

  • Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây (12 - 30 (dựa trên cấp độ) + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 25% lên lính và 150% lên quái) trong 3 giây.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.