Trang bị Đoản Đao Navori

Giá:3,400 vàng

60 Sức mạnh Công kích
20% Tỉ lệ Chí mạng
30 Điểm hồi Kỹ năng

  • Nhát Chém Khéo Léo: Những Đòn đánh chí mạng sẽ giảm thời gian hồi của các Kỹ năng cơ bản đi 20% lượng hồi chiêu còn lại của chúng.