Trang bị Dạ Kiếm Draktharr

Giá:3,200 vàng

60 Sức mạnh Công kích
18 Sát Lực
20 Điểm hồi Kỹ năng

  • Thợ Săn Đêm: Tấn công một tướng địch gây thêm (65 + 25% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương vật lý (hồi lại sau 15 giây). Nếu được tung ra bởi tướng Cận Chiến, Đòn đánh này sẽ Làm Chậm mục tiêu đi 99% trong 0.25 giây. Khi một vị tướng bạn đã gây sát thương trong vòng 3 giây trở lại bị hạ gục, tái tạo thời gian hồi trang bị này và bạn trở nên Vô Hình trong 1.5 giây.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.