Trang bị Nguyệt Đao

Giá:3,200 vàng

55 Sức mạnh Công kích
18 Sát Lực
8% Hút Máu Toàn Phần
 

  • Ánh Trăng Công Kích: Tấn công tướng địch bằng 2 Đòn đánh hoặc Kỹ năng riêng biệt trong 1.5 giây sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương 6% Máu tối đa của mục tiêu, cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển cùng (180 + 40% Sức mạnh Công kích cộng thêm) Lá Chắn (50% lá chắn với tướng đánh xa) trong 2 giây (hồi lại sau 8 giây, 16 giây với tướng đánh xa).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 4% Xuyên Giáp