Trang bị Thương Phục Hận Serylda

Giá:3,200 vàng

45 Sức mạnh Công kích
30% Xuyên Giáp
20 Điểm hồi Kỹ năng

  • Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.