Trang bị Sách Truy Hồn | Hội Quán Cao Thủ

Sách Truy Hồn

Giá:2110

+220 Công phép

+500 Máu

[Tróc nã] - Nội tại duy nhất: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây)

[Diệt thần] - Nội tại duy nhất: Xuyên giáp phép +75

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile