Trang bị Sách Truy Hồn

Giá:2,110 vàng

+220 Công phép

+500 Máu

[Tróc nã] - Nội tại duy nhất: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây)

[Diệt thần] - Nội tại duy nhất: Xuyên giáp phép +75