Trang bị Mặt nạ ma quái

Giá:960 vàng

+100 Công phép

(+75 xuyên giáp phép) - Nội tại duy nhất