Trang bị Trượng băng | Hội Quán Cao Thủ

Trượng băng

Giá:2020

+140 Công phép

+850 máu

+5% Tốc chạy

Giá băng: Chiêu thức gây sát thương đồng thời làm chậm 20% Tốc chạy của đối thủ trong 2 giây - Nội tại duy nhất