Trang bị Trượng băng

Giá:2,020 vàng

+140 Công phép

+850 máu

+5% Tốc chạy

Giá băng: Chiêu thức gây sát thương đồng thời làm chậm 20% Tốc chạy của đối thủ trong 2 giây - Nội tại duy nhất