Kỹ năng Ám Lưu

Vị trí:Nội tại

Đòn đánh thường của Keera có kèm 20% hút máu phép và 100% công vậy lý cùng 35% công phép

Sát thương chiêu của Keera sẽ chia đều cho sát kẻ địch trong phạm vi (tối đa 3 kẻ địch).