Kỹ năng Ác Mộng Ảo Ảnh

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:6/5.6/5.2/4.8/4.4/4 giây

Tiêu thụ:50/54/58/62/66/70 năng lượng

Keera đặt 1 huyễn ảnh và nhảy đến điểm chỉ định gây 50/55/60/65/70/75 (+30% công phép) sát thương phép (bên trong tăng 50% sát thương) trong phạm vi. Nạn nhân gần nhất sẽ bị đánh dấu trong 3 giây, làm chậm 25% đồng thời bị kéo đến gần Keera.
Sau khi tung chiêu, 3 đòn đánh thường kế được tăng 50% tốc đánh và gây sát thương phép.
Kích hoạt: Huyễn ảnh bắn đến nạn nhân bị đánh dấu, gây 100 (+40 Công phép) sát thương phép đồng thời gây 1 lần sát thương phép trong phạm vi (sát thương bằng tổng 40% tính từ lúc bị đánh dấu).
Nếu không đánh dấu được tướng địch, huyễn ảnh sẽ bắn đến bẳn thân và gây sát thương phép trong phạm vi (sát thương bằng 60% sát thương Keera gây ra trong thời gian này). Sát thương tối đa bằng 40% lượng máu tối đa của Keera.