Kỹ năng Tam Giác Quỷ

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Keera lướt về phía trước đồng thời tỏa ra 2 phân thân không thể phân biệt, mỗi 1 phân thân chia ra gây 40/50/60/70/80/90 (+15% công phép) sát thương phép đồng thời hình thành một tam giác quỷ: 1 giây sau gây 400/460/520/580/640/700 (+80% công phép) sát thương phép.
Khi tung chiêu Keera không bị chọn làm mục tiêu đồng thời biên giới tam giác sẽ khiến kẻ địch chạm vào bị choáng 0.5 giây (mỗi cạnh tam giác gây choáng 1 lần và trước đó chiêu có thể bị đánh ngắt).
Tích lũy 3 ám đao: Đòn đánh thường của Keera chuyển thành đánh xa, tăng tốc đánh và có thể vừa đánh vừa chạy.
Kẻ địch nhìn phân thân của Keera sẽ thấy giống nhau nhưng bản thân vẫn phân biệt rõ.