Kỹ năng Liên Hoàn Tam Kích

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:

3 đòn đánh thường kế tiếp của Xin Zhao gây thêm sát thương và đòn đánh thứ 3 sẽ hất tung kẻ địch.