Kỹ năng Tiếng Thét Uy Hiếp

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:14

Tiêu thụ:0

Phạm vi:850

Giảm Sức mạnh Công kích của tướng địch xung quanh đi 20/35/50/65/80 trong 4 giây, và kẻ địch quay lưng lại với Tryndamere sẽ bị giảm Tốc độ Di chuyển đi 30/37.5/45/52.5/60% trong 4 giây.