Kỹ năng Chém Xoáy

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:12/11/10/9/8

Tiêu thụ:0

Phạm vi:650

Tryndamere xoay người lướt qua những kẻ địch của hắn, gây 80/110/140/170/200 (+130% thêm sức mạnh công kích) (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương vật lí lên những kẻ địch trên đường của hắn và được tăng Nộ.

Thời gian hồi chiêu của Chém Xoáy giảm 1 giây mỗi khi Tryndamere chí mạng. Giảm hồi chiêu này thêm 2 giây với tướng.