Kỹ năng Từ Chối Tử Thần

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:110/100/90

Tiêu thụ:0

Phạm vi:400

Tryndamere trở nên bất tử trong 5 giây, không thể bị giảm dưới 30/50/70 Máu và lập tức tăng thêm 50/75/100 Nộ.