Kỹ năng Chuyến Săn Mạo Hiểm

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9/8.6/8.2/7.8/7.4/7 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

Valhein ném một phi tiêu đặc biệt vào kẻ thù trong phạm vi, gây 300/330/360/390/420/450 (+0.8 Công vật lý) (+0.8 Công phép) sát thương phép, đồng thời giúp tăng một điểm hiệu ứng "Thợ săn".