Kỹ năng Lời Nguyền Tử Vong

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ:70/80/90/100/110/120 năng lượng

Valhein ném một phi tiêu hoàng kim vào mục tiêu, gây 150/170/190/210/230/250 (+0.58 Công vật lý)(+0.6 Công phép) sát thương phép, và làm choáng mục tiêu, đồng thời giúp tăng một điểm hiệu ứng "Thợ săn".