Kỹ năng Xung Phong

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:12/11.2/10.4/9.6/8.8/8 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Thane lao đến gây 60/75/90/105/120/135 (+0.35 công vật lí) sát thương vật lý theo từng đợt (càng gần càng nhiều sát thương) lên kẻ địch kèm hiệu ứng đẩy lùi liên tục. Khi chiêu kết thúc sẽ hất văng nạn nhân.