Kỹ năng Excalibur

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:40/35/30 giây

Tiêu thụ:150/165/180 năng lượng

Thane rút kiếm thần chém về phía trước, gây 500/750/1000(+0.9 Công vật lý) sát thương chuẩn, kèm 15% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý. Thane nhận 20% miễn thương và không thể bị ngăn cản khi đang tung chiêu.