Kỹ năng Bướm Ảo

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:6/5.8/5.6/5.4/5.2/5 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

Krixi tung ra một ảnh ảo bươm bướm bay đi bay về gây 450/530/610/690/770/850 (+0.8công phép) sát thương phép mỗi lượt. Mỗi đơn vị trúng đích sẽ giảm 20% sát thương lên các đơn vị sau đó, tối đa giảm còn 40%.