Kỹ năng Bão Lá

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:13/12/11/10/9/8 giây

Tiêu thụ:80/90/100/110/120/130 năng lượng

Krixi kêu gọi sức mạnh thiên nhiên tấn công kẻ địch, hất tung chúng và gây 260/292/324/356/388/420 (+0.62 công phép) sát thương phép