Kỹ năng Tụ Linh Trận

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8 giây

Tiêu thụ:100/110/120/130/140/150 năng lượng

Kahlii tạo ra một vùng đất bị nguyền rủa gây 135/155/175/195/215/235 (+0.3 công phép) sát thương phép mỗi 0.5 giây lên tất cả, đồng thời khiến nạn nhân bị làm chậm 10% tốc chạy trong 2 giây, làm chậm cộng dồn tối đa 5 lần.