Kỹ năng Quân Đoàn Linh Hồn

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:30 giây

Tiêu thụ:150 năng lượng

Kahlii trút giận lên kẻ địch. Trong vòng 5 giây, cô triệu hồi 55 đợt hồn ma liên tục tấn công kẻ địch phía trước. Mỗi đợt gây 70/90/110 (+0.09 công phép) sát thương phép. Kỹ năng này gây sát thương thêm 10% sát thương lên đơn vị không phải tướng