Kỹ năng Đâm Lao

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7/6.4/5.8/5.2/4.6/4 giây

Tiêu thụ:30/35/40/45/50/55 năng lượng

Zephys nhào tới những kẻ thù theo một đường thẳng, gây 175/200/225/250/275/300 (+1 công vật lý) sát thương vật lý, đòn đánh thường tiếp theo gây 175/200/225/250/275/300 (+1.3 công vật lý) và làm chậm 40% tốc chạy kẻ địch trong vòng 2s