Kỹ năng Liên Kích

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:8/7.2/6.4/5.6/4.8/4 giây

Tiêu thụ:55/60/65/70/75/80 năng lượng

Zephys đánh liên tục các kẻ địch phía trước, mỗi đòn gây 95/105/115/125/135/145 (+0.4 Công vật lý) sát thương vật lý, khi trúng tướng sẽ hồi 35/39/43/47/51/55 (+0.14 Công vật lý) máu.