Kỹ năng Thuỷ Triều

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9.5 giây

Tiêu thụ:80/90/100/110/120/130 năng lượng

Chaugnar triệu hồi một luồng năng lượng công kích kẻ địch và gây 375/450/525/600/675/750 (+0.65 công phép) sát thương phép lên bất kỳ kẻ địch nào trúng chiêu, và giảm 50% tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây