Kỹ năng Quả Đấm Vàng

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:10/9/8/7/6/5 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Gildur xông tới với cú đấm hoàng kim gây 90/100/110/120/130/140 (+0.45 công vật lý) (+0.45 công phép) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch trúng chiêu. Đòn đánh kế tiếp của Gildur sẽ kích hoạt nội tại Bàn tay vàng