Kỹ năng Vương Quốc Vàng

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:42/35/28 giây

Tiêu thụ:150/160/170 năng lượng

Gildur tạo ramoojt vương quốc vàng liên tục công kích làm choáng và gây 100/130/160 (+0.45 công phép) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng chiêu trong 3.5 giây, chiêu thức này cần dứng yên niệm chú. Sau 1 giây nếu dùng chiêu thức khác hoặc di chuyển sẽ gây hủy chiêu.