Kỹ năng Vụ Nổ Vàng

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:9/8.6/8.2/7.8/7.4/7 giây

Tiêu thụ:75/80/85/90/95/100 năng lượng

Gildur ném vàng gây choáng và gây 400/500/600/700/800/900(+1.2 công phép) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong tầm chiêu