Kỹ năng Vô Tận Tên

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Đòn đánh thường thứ năm liên tiếp bắn ra vô số mũi tên tầm xa công kích kẻ địch trước mặt gây 0.4 công vật lý sát thương vật lý mỗi đợt