Kỹ năng Tên Nổ

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9/8.4/7.8/7.2/6.6/6 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Yorn bắn một mũi tên nổ đến vùng chỉ định gây 175/200/225/250/275/300 (+0.75 Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời khiến nạn nhân bị choáng trong 0.75 giây. Đòn đánh kế tiếp sẽ kích hoạt nội tại Vô tận tên.