Kỹ năng Mưa Tên

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:18/17.4/16.8/16.2/15.6/15 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Yorn triệu hồi một vùng đặc biệt liên tục bắn phá kẻ địch bên trong mỗi giây, gây 105/120/135/150/165/180(+0.42 công vật lý) sát thương vật lý. Đòn đánh tiếp theo kích hoạt nội tại Vô tận tên.