Kỹ năng Sừng Trâu

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9/8.5/8/7.5/7/6.5 giây

Tiêu thụ:80/90/100/110/120/130 năng lượng

Toro nhào tới những kẻ thù của mình, gây 115/130/145/160/175/190 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý đồng thời hất tung những nạn nhân trúng chiêu