Kỹ năng Dư Chấn

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ:50 năng lượng

Toro ngửa mặt lên trời rống giận, tự tạo cho bản thân mình một lớp khiên chắn 250/300/350/400/450/500 (+2% máu tối đa bản thân) và gây cho những kẻ thù trong tầm 375/425/475/525/575/625 (+1.17 công vật lý) (+3% máu tối đa bản thân) sát thương vật lý và làm chậm 35% tốc chạy của chúng trong 1 giây