Kỹ năng Thẩm Phán Oai Nghiêm

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường thứ 4 sẽ hất văng mục tiêu và tăng tốc đánh tướng thêm 50%