Kỹ năng Gươm Hành Quyết

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:36/30/24 giây

Tiêu thụ:100/125/150 năng lượng

Nakroth vung lưỡi gươm của mình lên những kẻ thù trong phạm vi gây 130/180/230 (+0.625) sát thương vật lý mỗi lần. Hắn không thể bị khống chế. Đòn đánh cuối cùng sẽ hất văng kẻ địch