Kỹ năng Bồi Thẩm Đoàn

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:10/9.3/8.6/7.9/7.2/6.5 giây

Tiêu thụ:55/60/65/70/75/80 năng lượng

Nakroth xông về phía trước, hất văng mục tiêu gây 135/151/167/183/199/215 (+0.62) sát thương vật lý. Kỹ năng này có thể tung ra một lần nữa miễn phí trong vòng 5 giây