Kỹ năng Nuốt Chửng

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:40/35/30 giây

Tiêu thụ:130/145/160 năng lượng

Sau thoáng chốc, Grakk từ từ nuốt chửng kẻ địch trong vùng ảnh hưởng, tổng cộng gây 1200/1500/1800 (+1.8 công phép)  sát thương phép, đồng thời mỗi lần Nuốt chửng gây sát thương lên kẻ địch, Grakk sẽ tự tạo một lá chắn giá trị tương đương lên bản thân.