Kỹ năng Găng Nổi Loạn

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7/6.7/6.4/6.1/5.8/5.5 giây

Tiêu thụ:45/50/55/60/65/70 năng lượng

Skud nhảy xổ đến phía trước tung một cú đấm, gây 210/240/270/300/330/360 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý kèm hiệu ứng hất văng trong 0.5 giây. Chiêu trúng kẻ địch giúp Skud nhận 60/90/120/150/180/210 giáp vật lý trong 3 giây.