Kỹ năng Găng Cuồng Bạo

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:11/10.6/10.2/9.8/9.4/9 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Skud dồn sức mạnh vào găng tay khiến bản thân được tăng 20% tốc đánh, 10% tốc chạy trong 5 giây. Cú đấm kế tiếp trong thời gian hiệu lực sẽ gây thêm 120/160/200/240/280/320 (+0.4 công vật lý) sát thương vật lý, kèm hiệu ứng làm chậm tốc chạy. Sát thương của cú đấm này sẽ tích tụ dần dần, lên tới tối đa cộng thêm 100% sát thương (tụ 2.5 giây)