Kỹ năng Găng Hung Thần

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:35/30/25 giây

Tiêu thụ:100/115/130 năng lượng

Skud tụ lực trong thoáng chốc rồi huơ găng hất văng làm choáng 1 giây tất cả kẻ địch lân cận, gây 370/470/570 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý. Ngoài ra chiêu còn gây thêm 15% máu hiện tại của nạn nhân thành sát thương vật lý, đồng thời khiến Găng nổi loạn được lập tức làm mới.