Kỹ năng Vuốt Chân Không

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:5 giây

Tiêu thụ:50 năng lượng

Batman vung tay tấn công kẻ địch bằng móng vuốt chân không, gây 215/260/305/350/395/440 (+ 0.85 công vật lý) sát thương vật lý. Một kẻ địch ngẫu nhiên sẽ phải chịu hai lần sát thương