Kỹ năng Phi Tiêu Dơi

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:9.6/8.8/87.2/6.4/5.6 giây

Tiêu thụ:80 năng lượng

Batman phóng chiếc phi tiêu dơi trứ danh của mình, gây 165/186/207/228/249/270 (+ 0.58 công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm chậm tốc chạy của mục tiêu. Sau 3 giây gây thêm 24% máu đã mất thành sát thương vật lý. Trong thời gian chiêu còn hiệu lực nếu Batman tấn công nạn nhân sẽ khiến mục tiêu bị choáng, và bản thân được hồi lại 140/168/196/224/252/280 (+ 0.5 công vật lý) máu.