Kỹ năng Thần Hành Bách Biến

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Ryoma nhảy lùi lại để tung một đường kiếm cực mạnh, gây 250/300/350/400/450/500 (+1.25 Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch lân cận. Nếu chiêu thức sát thương tướng địch sẽ khiến thời gian hồi chiêu của Thần hành bách biến được giảm 3 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.