Kỹ năng Ám Tiễn

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:9/8.5/8/7.5/7/6.5 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Tel’Annas bắn một lúc 3 mũi tên gây 180/210/240/270/300/330 (+1.0 Công vật lý) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch trúng chiêu, đồng thời giảm 40% tốc chạy của chúng trong 2 giây. Mũi tên gây 20% sát thương giảm dần theo mỗi kẻ địch trúng chiêu, tối đa giảm 40% sát thương.