Kỹ năng Súng Thần

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9 giây

Tiêu thụ:30 năng lượng

Moren tự tăng 40% tốc chạy giảm dần trong 1.5 giây, đồng thời nhận 25/34/43/52/61/70 cả giáp vật lý lẫn giáp phép trong 5 giây, đặc biệt các đòn đánh thường trúng đích sẽ lập tức làm mới thời gian duy trì hiệu ứng, cộng dồn tối đa 7 lần. Đòn đánh thường đầu tiên trong 5 giây sau khi kích hoạt sẽ bắn 2 viên đạn, mỗi viên gây 25 (+85/91/97/103/109/115% công vật lý) sát thương vật lý.